دکتر وجیهه آقاملایی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب. انواع اختلالات حافظه و شناخت و رفتار. بازتوانی شناختی، بیماری صرع و…